Stoletý příběh blanenského skautingu

Kniha poutavým způsobem odhaluje důležité milníky, které se udály v dobách rozkvětu a svobody jakožto i nelibé stránky práce s mládeží v době nátlaku ze strany vládnoucí garnitury. Jako jedna z mála publikací se poměrně do hloubky věnuje komunistickým organizacím přijímající slovo skaut do svých názvů. Skauti DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota)¨, Spartakovi skuati práce apod. Příběhy bezpráví i nadšení pro obnovu hnutí jsou doplněny scany oficiálních nařízení, …

Skautů Vyškov plná fůra

Výpravná publikace vydaná k výročí 100 let vyškovského skautingu. Krátce po vzniku republiky dochází ke značnému rozvoji skautského hnutí – samozřejmě hned vznikají i různé organizace, které se liší podle toho, jak jejich vedoucí – nejčastěji učitelé středních škol – jsou ovlivněni americkým či anglickým vzorem. Nejinak tomu bylo i ve Vyškově, kde první oddíl vznikl právě před sto lety. …

Skautské století

Kniha Skautské století vás v jedenácti kapitolách provede sto lety skautingu v českých zemích od jeho počátků v roce 1911 až po léto 2011. Dočtete se o jeho vzniku, dobách rozmachu a úspěších i o zákazech, kterým byl skauting vystaven za nacismu a komunismu. Díky unikátním fotografiím budete moci zažít atmosféru významných akcí a událostí. Dozvíte se, jak došlo k tomu, že skauti uspořádali první dětský tábor v Čechách, proč …

250 miliónů skautů

Mnoho let jsme žili za „železnou oponou“ a pak jsme nechápali co se s tím skautingem „tam venku“ stalo. Generální sekretář WOSM ze sedmdesátých a osmdesátých let Laszlo Nagy napsal o tomto vývoji velice potřebnou studii, která sice sleduje historii skautingu od nejstarších dob, ale v mnohém ji překračuje. Neříká jen co se kdy stalo, ale vysvětluje i proč.

Skautský oddíl

Pěkný vhled do historie jediných dvou skautských (junáckých) oddílů, které v době vydání přesáhly 100 let existence – 2. (Foglar – Jestřáb, suchozemští skauti) a 5. (Novák – Braťka, zprvu suchozemští, později vodní skauti). Kniha poukazuje na zlaté časy i na lapálie v průběhu existence. Do činnosti zasahovaly jak lidské rozepře, tak totalitní režimy (oba). Takovou publikaci si oddílák rád přečte, neboť ztotožnění se s jednotlivými příběhy …

Světový skauting

Skauting nás propojuje s celým světem, dokládá unikátní kniha O českém skautingu toho víme mnoho. Ale ruku na srdce, kolik toho víme o našem propojení s celosvětovým hnutím, kolik toho víme o největší světové organizaci pro mladé lidi v celé její rozmanitosti? Víme, v čem je náš skauting podobný se skautingem v dalších 165 zemích světa? Víme, co všechno nás odlišuje, a přesto spojuje? Kniha Světový skauting vyšla poprvé …

Moje cesta ke světu: Portfolio globálního vzdělávání

Portfolio je pomocníkem pro vedoucí oddílů či kmenů a pro vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí globální vzdělávání zahrnout do své praxe. Jedná se o publikaci s otevírací kroužkovou vazbou, jež je určena k vlastní modifikaci a postupnému doplňování. V každém výtisku se stane originálem, jediným svého druhu, a může tak být pro každého oporou na jeho vlastní celoživotní cestě v oboru globálního vzdělávání. Jádro publikace je ke stažení na https://www.skautinazemi.cz/portfolio. V sekci Aktivity a programy …

Století skautingu na Plzeňsku

Pěkná publikace shrnující skauting na Plzeňsku za posledních 100 let formou obrazové dokumentace s komentáři. Řada věcí je aktuálních a mnohé může být inspirací pro obnovení. PS: Pro skautské badatele je zde výzva. Splňte si odborku historik. Byl opravdu první koloběžkový závod v ČR, nebo snad ve světě pořádaný skauty z Plzně? Z jedné fotky to tak vyplývá. Ze stejné doby pak pochází satirická ilustrace od sokolů, kteří se jim …

Dějiny trampingu

Přehled dějin československého trampingu od vzniku do roku 1940. Osady, členové, činnost sportovní i kulturní, trampské písně, tiskoviny, trampské zásady. Mimo jednotlivých členů a osad (což je spíše pro badatele, pamětníky a fajnšmekry) je však v publikaci několikastránkový úvod, který popisuje okolnosti vzniku jednotlivých období trampingu. Víte třeba kdo to byli divocí skauti a proč je tak označujeme?