Vzdělávací kurz Zapalovač

absolventů
kurzu Zapalovač
0
uskutečněných
ročníků kurzu
0
počet spolků (oddílů),
odkud účastníci přišli
0
počet hlavních spolků
a samostatných organizací
0

Co je to kurz Zapalovač

Zapalovač je jedinečný vzdělávací kurz pro začínající a budoucí vedoucí. Díky němu zjistíš, co jak funguje a nefunguje při práci s dětmi, a to jak v celoroční, tak v jednorázové činnosti. Zároveň uvidíš, jak to funguje v jiných oddílech. Víme, že sdílením zkušeností napříč spolky dochází k erupci inspirace, kterou si odneseš i do svého kolektivu. Po kurzu nezůstaneš na všechno sám. Získáš podporu od komunity absolventů, která funguje po celý rok.

Odkud k nám účastníci dorazili

Asociace TOM

Asociace turistických oddílů mládeže ČR

SEBU

Spolek evropských bojových umění

ČSOP/SMOP

Český svaz ochránců přírody, Sdružení mladých ochránců přírody

DUHA

sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

DDM Pod Střechou

DDM Pod Střechou,
Rokytnice nad Jizerou

Oddíl Vlčata

Klub přátel E. T. Setona

V čem je Zapalovač jedinečný

  • Protínají se zde motivovaní a skvělí lidé napříč spolky. Potkáš zde pionýry, ochránce přírody, skauty, tomíky, vedoucí letních táborů, křesťanské kolektivy nebo třeba zástupce sportovních klubů. Nejsme zaměřeni pouze na jediný hlavní spolek a rozmanitost bereme pro vedoucí a v konečném dopadu i pro kolektivy jako rozvíjející.

Panuje zde maximálně přátelská atmosféra. A to mezi lektory i účastníky. Večer se do dlouha do rána hrají deskovky a zpívá se namísto toho, aby byli lektoři zalezlí v lektorně a účastníci kdesi na pokojích každý se svým telefonem.

Kurz protíná generace. Starší dospělí se učí novým trendům, poznávají, jak to chodí u náctiletých Rádců a valí oči nad tím, co současná generace dokáže. Mladší naopak nasávají moudrost a zkušenosti od starších, kteří mnohdy znají to, co se v oddílech kdysi událo a z jejich historie přináší mnohé.

Kurz je veden maximálně zážitkovou formou. Vyprávění jsou doplňována aktivizačními metodami a mnohdy účastníci přebírají zodpovědnost za programy. Například u bloku představování oddílových tradic. Kdykoli je to možné, razíme princip learning by doing namísto sezení v lavicích.

Máme léty ověřený učební model: Získej zkušenost, přetvoř ji v dovednost, prakticky s tím nalož, setrvej v komunitě. Stejně tak skladba jednotlivých bloků má svůj smysl a účastníci hodnotí logickou provázanost toho, jak jdou jednotlivá témata za sebou ve 100 % případů se spokojeností.

Mezi lektory jsou dlouholetí oddíloví vedoucí a někteří buď studují univerzitní obory učitelství/pedagogiky, nebo jsou již otitulovaní.

Dbáme na pravidelný kontakt mezi absolventy všech ročníků díky komunitě Popcorn.

Zapalovač prokazatelně dlouhodobě motivuje absolventy k pokračování v oddílové činnosti a v rozvíjení kolektivů, jejichž jsou členy.

Sjíždí se k nám nadšení začínající a budoucí vedoucí napříč republikou a vzájemně si vyměňují své zkušenosti v rámci Popcornu, komunity absolventů. Jednou do roka pořádají sami absolventi setkání pro všechny členy komunity zvané PUKání. To se koná pokaždé v jiném městě, které poznávají a kde se vzájemně obohacují o zkušenosti s prací s mládeží.

Jedinečnost kurzu Zapalovač spočívá v tom, že protíná různé spolky. Setkávají se účastníci ze spolků jako Skaut, TOM, MOP, ČSOP, Pionýr, Sokol, Duha, ale i méně tradiční jako třeba Spolek evropských bojových umění. Můžeš o to více poznat, jak to dělají jinde, jaké tradice udržují a zároveň ostatní obohatit. 

Jak být součástí

Přihlas se (a přijeď) na víkendový kurz Zapalovač pro začínající a budoucí vedoucí a nebudeš litovat! Dozvíš se spoustu užitečných informací, naučíš se mnoho nových věcí a v neposlední řadě potkáš partu nových kamarádů z řad lidí, co nadšeně pracují s dětmi, mládeží i s dospělými.

P1110404-scaled
Zážitkově vedený kurz od začátku do konce
zapalovac_22_113
Rozmanité kolektivy s různými tradicemi a kulturou
zapalovac_22_162
Rituály považujeme za užitečný nástroj k sebeuvědomění
zapalovac_22_094
Příležitost k zamyšlení se nad sebou i nad svým kolektivem

Jak se přihlásit

Pokud je ti 14 a více let, neváhej se přihlásit. Podat přihlášku můžeš klidně hned. Horní věkovou hranici nestanovujeme, ale doporučujeme zhodnotit si, nakolik už oddílové prostředí znáš a nakolik by pro tebe byla účast užitečná. Zároveň starší ročníky neodrazujeme. Naopak může být velkým obohacením čerpat energii a nápady od mladších a zároveň předávat svou moudrost a zkušenosti těm, kdo na cestu vedoucích vstupují v mladším věku.

 Jistě se s námi můžeš kdykoli poradit. Kontakt najdeš zde.

Nejrozsáhlejší kniha o tématu pořádání táborů od revoluce. Do knihy přispělo téměř 20 oddílových vedoucích a odborníků z praxe. Knihu zakoupíte ZDE či v dalších knihkupectvích.
Novinka na trhu! Celoroční a celotáborová hra Země za zrcadlem. Hra poutavým příběhem provází hráče nenásilnou cestou tématy multikulturní, osobnostně-sociální i hodnotové výchovy. Kniha obsahuje zpracovanou legendu, popisy postav, šifry i řadu fotografií. K legendám jsou vypsány tipy na aktivity. Kupte ZDE.

Více k tématu celoročních her naleznete v tomto článku.