Jak mluvit s dětmi o válce, jak pro ně v současnosti připravovat programy

„Pokud se jedná o konflikt, kterému říkáme válka, tak to je jeden z nejhorších emocionálních zásahů do života a do pocitu bezpečí a jistoty dítěte.“  Gabriela Dymešová, psycholožka Tento stručný manuál je vytvořen na základě sběru a třídění nejdůležitějších poznatků ze zdrojů, které o tématu válka a děti hovoří. Cílem je poskytnout vedoucím oporu u složitého a emočně náročného tématu. ZÁKLADNÍ PRINCIPY KOMUNIKACE Důležité je nelhat Situace je vážná, děti to ví z domova, z Instagramu, z doslechu… Netvařme se, že válka …

Jak nevyhořet

Jak nevyhořet? Palčivá otázka, hádám pro všechny (hyper)aktivní vedoucí. Kdykoli si jdu popovídat v práci s někým z týmu Péče o lidi, přečtu si něco na serveru LMC nebo mám třeba jen v oddíle rozvojové rozhovory, tak slyším moudrá slova o tom, jak je důležité odpočívat a nedělat tolik věcí, nepřetěžovat se… Fajn, to se dá. Protože ve chvíli, kdy je v uvozovkách volněji, tak ve své podstatě člověk nedělá tolik věcí, …

Maria Fürst: Psychologie

Podtitul: „Včetně vývojové psychologie a teorie výchovy“ Kniha renomované rakouské autorky představuje důkladnou, ale přístupně zpracovanou učebnici psychologie, která je již řadu let úspěšně užívána na středních školách v Rakousku. Analyzuje tuto společenskou vědu v celé její šíři (dějiny psychologie a její základní metody a směry, problematiku vnímání, učení, paměti, inteligence, motivace a emocí, konfliktu a jeho zpracování atd.) a přibližuje ji i pomocí bohatého ilustračního materiálu. …