Příklad dobré praxe: jednodenní výprava k památníku Jana Palacha

Po delší době se uskutečnila ryze seniorská akce, na kterou jsme se všichni těšili. V desíti lidech jsme se vydali do Polabí, kde jsme plánovali navštívit rodný dům Jana Palacha. Pokud bychom přišli ve všední den, mohli bychom tam mít i program od Národního muzea, ale tím, že jsme šli v sobotu, museli jsme si všechno zorganizovat sami. První úkol pro Seniory byl nakoupit si správné jízdenky u pokladen. Tygr …

Stoletý příběh blanenského skautingu

Kniha poutavým způsobem odhaluje důležité milníky, které se udály v dobách rozkvětu a svobody jakožto i nelibé stránky práce s mládeží v době nátlaku ze strany vládnoucí garnitury. Jako jedna z mála publikací se poměrně do hloubky věnuje komunistickým organizacím přijímající slovo skaut do svých názvů. Skauti DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota)¨, Spartakovi skuati práce apod. Příběhy bezpráví i nadšení pro obnovu hnutí jsou doplněny scany oficiálních nařízení, …

Rebel s hlavou v oblacích, S modrou oblohou za temnými mraky 

Rebel s hlavou v oblacích je kniha, která přibližuje jednu z nejvýznamnějších osobností woodcraftu 20. století – zakladatele českého woodcraftu Miloše Seiferta (1887 – 1941). Autor shromáždil množství dosud zcela neznámých nebo i opomíjených faktů a dokumentů, které poskytují ucelený obraz nejen o Seifertově životě, ale zároveň mapuje historii předválečného woodcraftu v Československu. Monografie obsahuje i několik set unikátních dobových fotografií. Kniha by neměla chybět v knihovničce …

Skautů Vyškov plná fůra

Výpravná publikace vydaná k výročí 100 let vyškovského skautingu. Krátce po vzniku republiky dochází ke značnému rozvoji skautského hnutí – samozřejmě hned vznikají i různé organizace, které se liší podle toho, jak jejich vedoucí – nejčastěji učitelé středních škol – jsou ovlivněni americkým či anglickým vzorem. Nejinak tomu bylo i ve Vyškově, kde první oddíl vznikl právě před sto lety. …

Půlstoletí kruhu aneb mapování padesátileté historie oddílu Kruh 

Kniha k 50 letům Kruhu vychází ve 400 výtiscích –  má bezmála 600 stran – spolupracovalo na ní bezmála 300 lidí (včetně 80 současných členů a rádců v anketách) – věnovali jí společně přes 5 000 hodin – editoři na ní pracovali 3 roky – naskenovalo se pro ni 2 500 fotografií –své citace v knize autorizovalo přes 100 lidí – je doprovázena fotografiemi od více než 40 fotografů. Kniha má tři velké kapitoly: Příběh Kruhu aneb oddíl v orální historii od roku 1966 do roku 2016, Zachyceno v Kruhu aneb autorské …

30 let projektu GO!

Adaptační kurzy v našem školství jsou již běžnou záležitostí. Jen málokdo tuší, že současné adaptační kurzy začali projekty GO! z dílny instruktorů Prázdninové školy Lipnice. Kdy, kde a kdo inicioval první projekty GO! pro středoškoláky nastupující na gymnázium se dočtete v této publikace. Motivy, cíle prvních projektů Vás možná překvapí svoji hloubkou a komplexností. Nečekej nic mimořádného, čekej cokoli! WAKE UP AND …

Přírodní škola: cesta jako cíl

Kniha v první části detailně popisuje historii školy a její vývoj od roku 1993 do roku 2010. V druhé polovině nabízí kniha inspiraci k projektové práci v rámci gymnaziální výuky – tipy, postupy, chyby apod. Součástí je bohatá obrazová příloha. První část, nazvaná Vzpomínky, mapuje rok za rokem historii školy od založení až do roku 2009. Vyprávění zahrnuje nejen krizové a zlomové okamžiky, ale i každodenní a výjezdové události. Slovo …