Reflektivní karty zdarma

Vytvořili jsme reflektivní karty, které mohou vedoucím oddílů, učitelům, pedagogům volného času, instruktorům a dalším pracovníkům s mládeží pomoci vést reflexi. Stejně tak jsou vužitelné i samostatně sám pro sebe ať už pro děti, tak pro dospělé. Pro karty nevydáváme metodiku, věříme, že si každý zkušený vedoucí poradí. Případně lze využít některé principy z příkladů vedení programu s Kartami ctností (příklad 1, příklad …

Výukové plakáty volně ke stažení

V rámci politiky šíření inspirace i know-how jménem kurzu Zapalovač uvolňujeme plakáty vhodné k výuce a k atraktivnímu připomínání nejdůležitějších informací/postupů pro pedagogické působení nejen v oddílové praxi. Všechny plakáty jsme úspěšně otestovali na kurzu Zapalovač 2024, nyní je zdarma poskytujeme všem lidem dobré vůle. Plakáty jsou dvojího charakteru. Download & licence Plakáty vydáváme pod licencí Creative Commons CC-BY-ND (uveďte původ – kurz Zapalovač, neupravujte) k šíření …

Trendující oddíl

Dovolím si malou úvahu o tom, proč je z mého pohledu v oddílové činnosti dobré směřovat činnost leckdy záměrně mimo mainstream. Nemíním nyní ostře vystupovat proti tomu, že si někdo zvolí téma tábora podle nejnovějšího filmu, že se děti učí s aplikací Záchranka namísto biflování publikace Ošetřování nemocných a První pomoc při úrazech a nehodách od MuDr. Chmelaře z roku 1926. Dokonce ani není mým záměrem chorobně …

Příprava ohně a vaření na něm

K přípravě ohně potřebujeme pochopitelně dříví a něco, co vytvoří oheň (sirky, zapalovač, ocílka, pazourek, dřevo a luk…). Konec článku. Nejsme-li v přírodě poprvé, nebo jsme alespoň viděli nějaké video, či použili selský rozum, je jasné, že jde o šprým. Snažil jsem se však názorně poukázat na to, že oheň vyžaduje mnohem větší péči. Pomiňme přípravu ohně na grilu, v kamnech, v kotli apod. a zkusme se zaměřit na nejprimitivnější …

Charakteristika výměny zkušeností dle počtu zapojených organizací a oblasti působnosti

Na CVVZ – celostátní vzájemné (jindy též velké) výměně zkušeností v Pohořelicích (2023) byl představen nový rollup, který jasně vymezuje, jak je vhodné označovat výmeny zkušeností. Je vhodné tyto termíny začít používat pro jednotné vymezení pojmů.

Země za zrcadlem: celoroční a celotáborová hra zrcadlící společnost

Celý děj se odehrává v Zemi za zrcadlem. Účastníci hry si myslí, že se příběh odehrává v jakémsi prapodivném fantasy světě, do kterého se dostali tím, že prošli portálem. V našem případě bránou do jiného světa. Až v závěrečné fázi hry účastníci zjistí, že legendami opředené světy mají svůj racionální základ v hluboké minulosti. A to v minulosti, ve které se nyní nachází „naše“ lidstvo na planetě Zemi. Tedy ve chvíli, kdy …

Miloslav Nevrlý: Carpathian Games

Významná kniha Miloslava Nevrlého vyšla pro zájemce zdarma v anglickém překladu. Important book Carpathian Games by Miloslav Nevrlý was published in the English translation. Everyone can read it for free. Miloslav Nevrlý first captivated readers with Carpathian Games in 1982. Since then, the book has been published in Czech eight times and once in Romanian. Benjamin Lovett translated the masterpiece to English in 2020. Though …

Úvaha o smyslu oddílu

Vrátil jsem se z tábora. Je to ten čas, kdy vyvrcholí oddílová činnost a člověk se na pár chvil může vykašlat na řešení organizačně-provozních věcí. Najednou je příležitost pozastavit se sám nad sebou, podívat se na oddíl s nadhledem. V oddílovém životě jsou momenty, které jsou na houby. Za 10 let Poutníků bych jich mohl jmenovat nesčetně. Vyčerpávající online režim, dílčí nesoulady mezi vedoucími, odchody nadějných dětí, rozbitá skupina dětí i vedoucích, úmrtí, …

Koliba

To léto roku 1970 jsme se povalovali v trávě, odháněli komáry a rozhlíželi se po našem údolí. Skautský tábor zmizel. Na palouku zůstaly jen slehlé čtverce po stanech a vyšlapané pěšinky. Byli jsme trochu rozpačití. Zbylo nás pár patnáctiletých kluků, kterým právě komunisti zakázali skauting. Co dělat? Postavíme si chajdu! V jednom zapomenutém údolí na Šumavě si parta kluků postavila v roce 1970 chatu – kolibu. Bylo jich sedum a bylo …