Reflektivní karty zdarma

Vytvořili jsme reflektivní karty, které mohou vedoucím oddílů, učitelům, pedagogům volného času, instruktorům a dalším pracovníkům s mládeží pomoci vést reflexi. Stejně tak jsou vužitelné i samostatně sám pro sebe ať už pro děti, tak pro dospělé. Pro karty nevydáváme metodiku, věříme, že si každý zkušený vedoucí poradí. Případně lze využít některé principy z příkladů vedení programu s Kartami ctností (příklad 1, příklad …

Výukové plakáty volně ke stažení

V rámci politiky šíření inspirace i know-how jménem kurzu Zapalovač uvolňujeme plakáty vhodné k výuce a k atraktivnímu připomínání nejdůležitějších informací/postupů pro pedagogické působení nejen v oddílové praxi. Všechny plakáty jsme úspěšně otestovali na kurzu Zapalovač 2024, nyní je zdarma poskytujeme všem lidem dobré vůle. Plakáty jsou dvojího charakteru. Download & licence Plakáty vydáváme pod licencí Creative Commons CC-BY-ND (uveďte původ – kurz Zapalovač, neupravujte) k šíření …

Cvoci

Nepříliš známá kniha Cvoci od Miloše Zapletala, který je znám zejména skrze Velké encyklopedie her je románovým vypravováním běžkařské dlouhé výpravy starších kluků (roverů) z Česka až na Slovensko přes několik pohoří. Kniha mi přijde unikátní v tom, že dokáže popisovat jak dobrodružství dospívajících kluků, které bych rád zažil, tak i každodenní atmosféru v totalitní zemi. Několik vodních skautů se vydává na běžkách na dobrodružství vedoucí přes Jizerské …

Trendující oddíl

Dovolím si malou úvahu o tom, proč je z mého pohledu v oddílové činnosti dobré směřovat činnost leckdy záměrně mimo mainstream. Nemíním nyní ostře vystupovat proti tomu, že si někdo zvolí téma tábora podle nejnovějšího filmu, že se děti učí s aplikací Záchranka namísto biflování publikace Ošetřování nemocných a První pomoc při úrazech a nehodách od MuDr. Chmelaře z roku 1926. Dokonce ani není mým záměrem chorobně …

Příprava ohně a vaření na něm

K přípravě ohně potřebujeme pochopitelně dříví a něco, co vytvoří oheň (sirky, zapalovač, ocílka, pazourek, dřevo a luk…). Konec článku. Nejsme-li v přírodě poprvé, nebo jsme alespoň viděli nějaké video, či použili selský rozum, je jasné, že jde o šprým. Snažil jsem se však názorně poukázat na to, že oheň vyžaduje mnohem větší péči. Pomiňme přípravu ohně na grilu, v kamnech, v kotli apod. a zkusme se zaměřit na nejprimitivnější …

Charakteristika výměny zkušeností dle počtu zapojených organizací a oblasti působnosti

Na CVVZ – celostátní vzájemné (jindy též velké) výměně zkušeností v Pohořelicích (2023) byl představen nový rollup, který jasně vymezuje, jak je vhodné označovat výmeny zkušeností. Je vhodné tyto termíny začít používat pro jednotné vymezení pojmů.

Země za zrcadlem: celoroční a celotáborová hra zrcadlící společnost

Celý děj se odehrává v Zemi za zrcadlem. Účastníci hry si myslí, že se příběh odehrává v jakémsi prapodivném fantasy světě, do kterého se dostali tím, že prošli portálem. V našem případě bránou do jiného světa. Až v závěrečné fázi hry účastníci zjistí, že legendami opředené světy mají svůj racionální základ v hluboké minulosti. A to v minulosti, ve které se nyní nachází „naše“ lidstvo na planetě Zemi. Tedy ve chvíli, kdy …

Úvaha o smyslu oddílu

Vrátil jsem se z tábora. Je to ten čas, kdy vyvrcholí oddílová činnost a člověk se na pár chvil může vykašlat na řešení organizačně-provozních věcí. Najednou je příležitost pozastavit se sám nad sebou, podívat se na oddíl s nadhledem. V oddílovém životě jsou momenty, které jsou na houby. Za 10 let Poutníků bych jich mohl jmenovat nesčetně. Vyčerpávající online režim, dílčí nesoulady mezi vedoucími, odchody nadějných dětí, rozbitá skupina dětí i vedoucích, úmrtí, …

Karty ctností: další příklad dobré praxe

Na Zapalovači 2023 som mala možnosť vyskúšať si aktivitu Karty cností. Aktivita sa mi zapáčila do takej miery, že som ju (spoločne ešte s jednou vedúcou) viedla na tábore. Objednala som dokonca taký istý druh kariet (dá sa nájsť viacero), konkrétne zo stránky ctnosti.cz. Aby som vám priblížila skupinu, vek detí bol 10-15 a fungovali v  2 družinách – modrá a zelená. Karty cností sme …