Světový skauting

Oddílová činnost nebude v pedagogických vědách brána vážně, dokud se o ní nezačne s vážností mluvit. V současném  pedagogickém diskurzu není dominantním tématem. Vskutku není tématem vůbec. Aby se tak stalo, musí cestu prorazit prve skauting jakožto největší zástupce mezinárodně působících hnutí, který do značné míry určuje trendy i u menších organizací. O skautingu se nezačne ve vědeckých kruzích mluvit vážně, dokud se o něm nebude psát, dokud se nebude s náležitou akribií zkoumat.

Eduard Vallory v úvodu směle popisuje, jaké prvotní devalvaci studie zaměřené na komplexní analýzu skautingu a jeho dopadů na společnost čelil již v době jejího psaní v roce 2012. Ostrakizace skautingu jako tématu byla víceméně totožná jako u Nagyho hluboké publikace popisující celosvětové skautské hnutí 250 miliónů skautů, kterou napsat zhruba 30 let před Vallorym (1985). Dvanáct let od vydání publikace Světový skauting není situace jiná. Skauting je ve většině zemích světa zmiňován jako dlouhodobý fenomén, který funguje jako volnočasová záležitost, je veřejností vnímán jako užitečný, těší se všeobecné známosti. Ve vědeckých oborech včetně pedagogiky jakoby však neexistoval ani jako mladší brácha po boku tradičního formálního vzdělávání v podobě školních budov a “moderních” pedagogických koncepcí označovaných jako alternativní vzdělávání.

Vallory ve svém díle brilantním způsobem ukazuje na nezastupitelnou úlohu skautingu pro rozvoj demokratických systémů, zmiňuje rozdíly přístupů ke skautingu a ukazuje ho na mezinárodním poli. Zároveň však dokáže hodnotit přínos skautingu v jeho lokální působnosti na úrovni blízkého okolí nejmenších jednotek. V souvislosti s celosvětovým propojováním skautingu v tématech i v mezilidských interakcích mluví o takzvané glokálnosti (globální + lokální) skautingu. Publikace je výjimečná svým tématem ve vědeckých kruzích a nastavuje precedens, kterým je možné se ve zkoumání této části neformálního vzdělávání vydávat, a to i s vědomím nakolik je obtížné měřit rozmanitou kvalitu nekriteriálně/nekurikulárně realizované pedagogiky reagující na aktuální potřeby skupiny v hnutí, které je v podstatě řízené mnoha dobrovolníky napříč celým světem.

Oficiální text distributora

Skauting nás propojuje s celým světem, dokládá unikátní kniha.

O českém skautingu toho víme mnoho. Ale ruku na srdce, kolik toho víme o našem propojení s celosvětovým hnutím, kolik toho víme o největší světové organizaci pro mladé lidi v celé její rozmanitosti? Víme, v čem je náš skauting podobný se skautingem v dalších 165 zemích světa? Víme, co všechno nás odlišuje, a přesto spojuje? Kniha Světový skauting vyšla poprvé v českém překladu a na všechny tyto otázky odpovídá. Objevte, čeho jsme součástí. Je to větší, než jste si možná dosud mysleli.


Kniha do každé oddílové knihovny
Světový skauting je mimořádnou knihou, pokusem o celistvý pohled na skauting v celé jeho šíři. Proto jsme knihu přeložili, aby byla snadno dostupná také tady „u nás“. Velmi doporučujeme pořídit knihu ke čtení do každé oddílové knihovny, každému vůdci nebo vůdkyni na všech úrovních vedení. Tohle se totiž bytostně týká naší identity. Kniha nám ukazuje, kdo jsme a na co jsme navázáni. Že to není jen hra na malém rybníčku, ale že je to celosvětový projekt plný obrovské pozitivní síly schopné propojovat a tvořit.

Niterná cesta do hlubin duše skautingu
Kniha Světový skauting od Eduarda Valloryho je první systematickou studií světového skautingu. Vychází z akademické práce autora a mimo jiné poprvé zpracovává data z ročních výkazů světových skautských organizací z let 1924-2004 ve statistikách a grafech. Takže žádné domněnky nebo fabulace, všechny informace jsou pěkně podložené fakty. Nahlédněte celosvětový skauting takový, jaký skutečně je.

V knize se dozvíte, jak se skauting postupně šířil ze své kolébky do všech koutů planety, jaký má vztah ke kulturám nebo náboženstvím, proč je spíše síťovým hnutím než organizací nebo jaké formy může nabývat jeho místní ukotvení.

Okomentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *