Víkendové akce a jejich smysl

Víkendové akce mohou být samostatné nahodilé akce, nebo akce, které se opakují a jsou tak součástí koncepční celoroční činnosti kolektivu. Nelze obecně určit počet účastníků ani náplň, neboť jde o velice různorodou činnost. Kupříkladu víkendové akce zvané Sraz oddílů se účastní na 150 osob z několika různých kolektivů a činnost zaujímá velká hra, sdílení inspirace a společný večer u velkého slavnostního ohně. Pořadatelem je každý rok jiný z kolektivů, …