O kurzu Zapalovač pro začínající a budoucí vedoucí

Zapalovač je jedinečný vzdělávací kurz pro začínající a budoucí vedoucí. Díky němu zjistíš co jak funguje a nefunguje při práci s dětmi, a to jak v celoroční, tak v jednorázové činnosti. Zároveň uvidíš, jak to funguje v jiných oddílech. Víme, že sdílením zkušeností napříč spolky dochází k erupci inspirace, kterou si odneseš i do svého kolektivu. Po kurzu nezůstaneš na všechno sám. Získáš podporu od komunity absolventů, která funguje po celý rok.

OBSAH A FORMA KURZU ZAPALOVAČ

Principy kurzu

Individuální přístup

Nejsme kurz, kde vyžadujeme účast na blocích, které tě nezajímají. Zároveň umíme vzdělávací bloky přizpůsobit tak, aby se dostalo na každé téma, které vznesou účastníci navíc. Reagujeme na potřeby skupiny a utváříme tak jedinečný prostor pro sdílení zkušeností, inspirace a informací. Dokonce v případě, že účastník ví, že daný blok nepotřebuje, může odchytnout lektora, který zrovna daný blok nevede a řešit jiné téma. Třeba i konkrétní případ, který ve své činnosti řeší, neví si s ním rady, rád by získal jiný pohled, nápad apod.

„Nezúčastnil jsem se programu zdravovědy,
ale Opičákův náhradní program o ‚zvláštních‘ dětech v oddíle mi dal hodně.“

– Reakce v anonymním zpětnovazebním dotazníku pro absolventy ročníku 2020

Zimní fičák

Kurz realizujeme v zimě. Ať jsou vedoucí a rádci v teplejších dnech radši s dětmi, nebo se věnují přípravám řadě akcí, ke kterým se schyluje. Vzhledem k tomu, že k nám účastníci nejedou s hlavou plnou úkolů, které musí honem před táborem stihnout zařídit, mohou se plně soustředit na to, co se na Zapalovači děje. Také už je po pololetním vysvědčení, což středo- a základoškoláci ocení vzhledem k tomu, že je nutné si na kurz vyhádat jeden den volna navíc. :-))

Fičák to ale je. Začínáme ráno, končíme dlouho po setmění. Jakmile skončí učební část, tak přichází na řadu povídáro, hry, zpívání a zkrátka počítejte s tím, že jsou to velice intenzivní dny. Počítejte, že času na řešení věcí mimo oddílovou činnost a setkávání se s podobně naladěnými lidmi, bude pramálo. Důležité úkoly, práci apod. zanechte raději doma.

Rozmanitost kolektivů

Nesoustředíme se pouze na účastníky z jednoho oddílu, či hlavního spolku. Naopak naší předností je to, že se na kurzu potkají pionýři, skauti, křesťanské organizace či přírodovědci. Zjistí, že si mohou nejen potřást rukou, ale dokonce se vzájemně inspirovat a přenášet zkušenosti, tradice, nápady do vlastních kolektivů. A také zjistí, že všichni řeší podobné problémy a mohou nalézat řešení společně.

Naším cílem je inspirovat

Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. To platí i pro vedoucí kolektivů. Pokud jsem vyhořelý, protože už tři roky vedu oddíl a nejde mi to, nebaví mě to apod., pak těžko bude můj program bavit děti. Stejně tak pokud jsem začínající vedoucí či rádce a jsem vedením oddílu pouze úkolován v tom, abych něco dělal s dětmi a nejsem připuštěn k tomu, abych vnášel do oddílu to, co umím a co mě baví, pak je to také chyba.

Díky Zapalovači budeš vědět, co se jak může dělat a jaký to má smysl. Budeš mít pak nadhled a pádné argumenty. Zároveň zjistíš, že se můžeš seberealizovat i jinde než „jen“ při činnosti, kteoru děláš doposud. Těch rolí a věcí, které můžeš zastávat, je obrovské množství. Stačí je odhalit a vybrat si.

Pokud se stane to, že zapálíme účastníky pro to, aby se dále věnovali činnosti na poli volnočasové pedagogiky, splnili jsme náš hlavní úkol. Inspirovat a vytvářet podporující prostředí. To je důležité k tomu, aby v sobě účastníci našli motivaci. Neboť nelze namotivovat druhého.

Mezigenerační propojování

Kurz protíná generace. Starší dospělí se učí novým trendům, poznávají, jak to chodí u náctiletých Rádců a valí oči nad tím, co současná generace dokáže. Mladší naopak nasávají moudrost a zkušenosti od starších, kteří mnohdy znají to, co se v oddílech kdysi událo a z jejich historie přináší mnohé.

Učení zážitkem

Kurz je veden maximálně zážitkovou formou. Vyprávění jsou doplňována aktivizačními metodami a mnohdy účastníci přebírají zodpovědnost za programy. Například u bloku představování oddílových tradic. Kdykoli je to možné, razíme princip learning by doing namísto sezení v lavicích.

Kvalita

Mezi lektory jsou dlouholetí oddíloví vedoucí a někteří buď studují univerzitní obory učitelství/pedagogiky, nebo jsou již otitulovaní. Zároveň každým rokem pečlivě vyhodnocujeme zpětné vazby absolventů, průběžně sledujeme jejich aktivitu ve spolcích a zjišťujeme nakolik to, co dělají, ovlivnil Zapalovač. Neustáváme v inovování kurzu na základě nových trendů v pedagogice i v oddílovém prostředí.

Co přinesl Zapalovač 2021 absolventům (zpětnovazební dotazník měsíc po kurzu)

  • Všeobecný rozvoj o dětech a motivaci, abych do oddílu dával více energie a času.
  • Přinesl mi hodně motivace a elánu do života a to ne jenom do oddílového.
  • Naprosto neuvěřitelnou atmosféru mezi úplně cizími lidmi z naprosto rozdílných koutů ČR i různých organizací; velmi silné a často fakt emotivní zážitky; obrovské zapálení pro spoustu věcí; skvělou komunitu, do které mohu patřit.

Práce s komunitou

Dbáme na pravidelný kontakt mezi absolventy všech ročníků díky komunitě Popcorn.

Kontakt s realitou

Zapalovač prokazatelně dlouhodobě motivuje absolventy k pokračování v oddílové činnosti a v rozvíjení kolektivů, jejichž jsou členy.

Publikace

Moudrost lze čerpat nejen ze ság.

Naopak vždy rádi odkážeme na rozšiřující materiály v podobě publikací, webových stránek, filmů, dokumentů apod. Zároveň na kurzu řadu publikací uvidíš přímo před sebou. Můžeš si je zapůjčit a zjistit, zda má smysl si některou pořídit. O každé publikaci ti lektoři rádi řeknou více. Dokonce na to máme jeden z volitelných bloků: Naučíme tě rozlišit publikace na první pohled, abys v knihovně nestrávil hodiny nesmyslným hledáním a na internetu neutratil majlant za knihy, které jsou buď marné, nebo nejsou pro tebe.

Islandský termín saga (plurál sögur) může znamenat jednak „to, co je řečeno, sdělení“, ale i „příběh, povídka“. Souvisí s anglickým slovesem say a německým slovesem sagen (oboje znamená mluvit). Islandské ságy jsou založeny na ústním podání a často se zkoumáním ságy dá odhalit její historický základ. Historická přesnost ság je ale předmětem sporů.

Učební model kurzu Zapalovač

Získej zkušenost

Na kurzu získáš mnoho informací, poslechneš si příklady dobré i špatné praxe, zjistíš, co v oddíle děláte dobře a co ti úplně nesedí. Zároveň zjistíš co se dělá v jiných oddílech. Řadu věcí si prakticky vyzkoušíš ať už sám, nebo s ostatními, kteří ti budou oporou. Klademe důraz na společné učení.

#KdoSeBojiNesmiKDetem #JdiDoToho #NaskocJakoSvarta

Přetvoř ji v dovednost

Mít informace není vše. Je třeba s nimi umět nakládat. Náplň kurzu jsme poskládali tak, že si řadu věcí prakticky vyzkoušíš a následně ji zhodnotíš s lektory i ostatními účastníky. Leckdy máš možnost zkoušet věci stále dokola a hledat nejlepší způsoby aplikace získaných zkušeností pro svůj oddíl. Získáš tak dovednosti a sebevědomí. Čím více budeš věci, co jsi získal, sám ověřovat během činností, tím víc se nakonec vyučíš pedagogickému řemeslu.

#opakovani #MatkaMoudrost

Prakticky s tím nalož

Tato část už bude na tobě. To, co jsi zažil a zhodnotil, můžeš uplatnit jak ve svém oddíle, tak v jiných aktivitách. Mnoho principů funguje kdekoli – v osobním životě, v práci, v rodině…

#MistrRemesla #KdoNicNedelaNicNezkazi #AniNepomuze

Setrvej v komunitě

Kurzem to nekončí. Absolventi spolu s lektory napříč ročníky tvoří komunitu Popcorn. Zde sdílíme své zkušenosti a pořádáme společné akce. Ne vše se točí kolem oddílů, ale když chceš poradit, nebo se inspirovat, vždy najdeš někoho, kdo ti poradí. Lektoři i absolventi jsou kdykoli ochotni poradit a nacházet různá řešení problémů. Nakonec i ty sám budeš jednou učit méně zkušené. Z Popcornu si odneseš zrníčko inspirace, nápadu, možností… A pak ho necháš ve svém kolektivu, partě, klubu, škole… PUKnout!

Vzdělávací bloky

Začneme zdravicí
abychom se poznali a opadnul
strach z neznáma
Zahájení + seznamka

Probouráme prvotní ledy, vymizí nervózní přešlapávání na místě, zničíme společně pocity trapnosti a poznáme se navzájem. Řekneme si, jaká jsou očekávání jednotlivců od tohoto kurzu a jak s nimi budeme pracovat. Nebudeme takovým tím kurzem, kde se řeknou očekávání a pak "se jede dle plánu". Máme zkušenosti s tím, jak učební bloky upravovat, aby se na každé téma dostalo.¨

#libanky #zdravice #CusBus #lajk #dizlajk

Poznáme spolky
ať víme, odkud přicházíme
Představení oddílů / spolků

Navzájem si řekneme, z jakých spolků pocházíme, co jsou naše specifika, kdo vlastně jsme.

#NasPuvod #RekniMiJakyOddilVedesAJaTiReknuJakyJsiClovek

Sebeuvědomění
než začneš cokoli dělat,
je dobré znát sebe samotného
Motivace vedoucího

Vědět, co se skrývá pod pojmem motivace a znát časté druhy motivace lidí k tomu dělat vedoucí kolektivů, to se vždy hodí. Ukážeme ti Maslowovu pyramidu, díky které pochopíš, že lidé jednají v určitých situacích jinak a budeš vědět proč. Dále zjistíš, co tebe samotného motivuje k tomu věnovat se práci s lidmi. Poodhalíme možnosti jak si pomoci v době vyčerpání. Zkusíš si odhadnout motivace k vedoucování ostatních vedoucích ve tvém kolektivu.

#ProsteToBudesDelat #NavicRad #ProtozeJsemToRekl

Nenáročné, leč je dobré znát
ať jste jako vedoucí i kamarádi do deště
Deskovky

Ukážeme is, že deskové hry nejsou stará nudná věc. Naopak mohou být dobrou součástí oddílové činnosti. Na kurzu budeme mít hromadu nejznámějších deskovek. Bude možnost si je půjčit a hrát je třeba celou noc.

#StastnyCandat #VseOstatni

Ve zdravém těle zdravý duch
po ránu ocení každý ospalec
Společná ranní probouzení

Ráno se vždy rozpohybujeme a získáme tipy na rozcvičky, které se dají realizovat zábavnou formou. Rozcvičky nemusí být pouhé rozhýbávání se ala cvičení ve Snídani s Novou. Naopak jdou dělat tak atraktivně, že i vedoucí na táboře budou na rozcvičkách nastoupeni po probdělé noci v sedm ráno rádi. I my budeme rozespalí či nedospalí, ale budeme za rozcvičky rádi. Po ránu nás to příjemně nakopne.

#SkatulataHejbejteSe #CoJsouVlastneSkatulata

Chceme snižovat riziko a umět pomoci
abychom neohrozili účastníky
ani organizátory akcí
a v případě krize jednali
Bezpečnost a první pomoc

Cílem je uvědomit si, že lze minimalizovat riziko, získat základní přehled o právním rámci v oblasti oddílů/táborů, seznámit se s incident reportingem, znát pravidlo pozastavení se a promýšlení rizik. Zároveň účastníci pochopí, jak vznikají chyby: Spěch, únava, podcenění.

Zopakujeme si úplné základy první pomoci, a´t je máme oživené, kdyby někdy nastala krizová situace.

#SupiSeSletaji #spech #unava #podceneni #pruser #alibi

Než se vrhneme na celý rok
uspořádat dobře byť malou dílčí akci
nemusí jednoduché
Plánování schůzky a výpravy

Plánování schůzky a výpravy od A do Z: Ahoj, finance, doprava, program, stravování, rozdělení rolí, základna.

#BezPlanuAniRanu

Porozumět sobě i druhým
jedině tak budeme moct spolupracovat
a budeme mít účastníky
Komunikace

Během tohoto bloku si ozkoušíš své komunikační schopnosti, možná se dostaneš mimo komfortní zónu, ale určitě budeš komunikovat. Komunikační situace zažiješ na různých úrovních (instruktor - vedoucí, dítě - vedoucí, dítě - dítě). Zároveň bude prostor pro reflexi toho, co se jak proč stalo. Cílem bloku je zažít jednotlivé komunikační situace naživo, které můžeš v případě práce vedoucího zažít.

Mimo tento blok bude šance popovídat si i o jiných formách komunikace (elektronická, manipulativní, nátlaková...). K tomu bude prostor "na pozadí" kurzu. Pokud máš nějaké dotazy, zapiš si je a přivez je na kurz s sebou. Budeme se jim věnovat.

#CoToSakraMele #JeToTezky #BlaBlaBla #ne #souhlas #omluva #zadost #embargo

Hra je nástroj k učení
abychom věděli, jaký program zvolit
a proč
Hra a její význam

Jak hra vypadá zevnitř? Co je to vlastně hra? Jak se tvoří a jaký je její celkový konstrukt? Co je smyslem hry? Jaká pravidla ji nastavit? Na co si dát pozor? Na to vše ti odpoví tento blok.

 

#NastrojKUceni #NeniJenProZabavu

Práce s cílovými skupinami
a víme, jaké má kdo v jakém věku
životní potřeby
Vývojová psychologie

V tomto blo(c)ku se dozvíš nějaké základy toho, jaký kdo je v určitém věku a dozvíš se odpovědi na záludné otázky typu: Proč ty mladší nebavila ta skvělá hra stejně jako ty starší? Proč to ty malý nechápou? Co vlastně hledají v oddíle ty starší?

#PajdakJeStarej #DiteNeniDospelak #NeVseJeProTeensNudex

Úprava prostředí
díky designu umocníme zážitek
pro pozitivní dopad i na učení
Design her, aktivit a rituálů

Cíle jsou: Znát způsoby využití designu, vědět, jak design podporuje motivaci a jak působí na prožívání jednotlivce, zažít kouzlo designu.

#UdelamaSiToHezky #strasidelne #romanticke #ponure #tisnive #inspirujici #vesele

Témata mimo základy
rozšiřující témata jsou velice nosná
a obohacující
Volitelné bloky

Každý z lektorů bude mít vlastní zajímavé téma. Budeš si moct sám zvolit, kterého se zúčastníš. Jedná se o bonusová témata, která nejsou v základním rámci kurzu, ale obohatí tě neméně. Zároveň je možné, že nějaká z témat navrhnou sami účastníci - pokud máš nějaké téma, přines ho s sebou.

#TrebaPredstaveniPublikaci

Peníze až na prvním místě
aby se neztrácely a nešidilo se
Hospodaření

Zjistíš, jak fungují peníze v oddíle ve zkratce. Jaké náležitosti musí mít pokladní doklad, aby ti ho hospodář jednotky proplatil? Kde se berou peníze na akce? Jak udělat jednoduchý rozpočet na výpravu. Nic na úrovni hyperborců na pozicích ekonomů, ale úplné základy, které ti ale budou užitečné po celý život.

#MoneyMoneyMoney #chechtaky #LoveCinkaj #PokladniDoklad #bankrot

Fungování vztahů ve skupině
také představíme role potřebné
pro fungující tým
Tým & týmové role + skupinová dynamika

Co se naučíš: Jak se liší tým od skupiny a co to znamená pro nás. Dáme ti tipy a triky na to, jak podpořit tým (udržovat ho spolupracující a zdravě výkonný), důležité budou jednotlivé fáze vývoje skupiny (tipy ve které fázi s účastníky programů co dělat, pochopíš, proč se lvedoucí hádají a kdy to přestane). Také získáš vhled do toho, s jakými lidmi spolupracujeme (dozvíš se, jaké jsou jejich povahové rysy ovlivňující chování a jak s nimi pracovat).

#PerteSeAZerteSe #NehadajSeKvuliTobe #tym #MeleSeTo #JedemeSi

Nalákejme účastníky
mít chuť něco podniknout se dá ovlivnit
Motivace k aktivitám

Cílem je zjistit, že na každou cílovou skupinu funguje jiná motivace. Je rozdíl mít děti na prvním stupni ZŠ, teenagery, či dospělé. Také je ale rozdíl dle zájmů a vyspělosti skupiny jako takové. Tyto rozdíly si ukážeme a představíme si principy motivace, které lze využít k uvádění aktivit.

#WOW #JustDoIt

Co s akcí, která není v lese
i město/vesnice je bohatým zdrojem inspirace
Městská hra

Ukážeme si, jak se dá využít městské prostředí pro smysluplné aktivity. Ukážeme si město jako prostředí k učení. Pomocí digitálních technologií a využití principů strategické hry získáme vztah k místu, ve kterém se nacházíme, rozpohybujeme se a přepneme do jiného módu než přijímání nových teoretických informací.

#MestoNeniNuda #outdoor #hra

Rituály, obřady, obyčeje
kultura ve společenství
jako formující prvek
Tradice

Řekneme si, k čemu slouží nejen oddílové tradice a jak vznikají. Zjistíš, k čemu využíváme rituály, jak na účastníky působí obřadní atmosféra a jak k zavádění a udržování tradic v oddílech přistupovat.

Ukážeme si a řekneme si, co máme za tradice v jednotlivých oddílech, koukneme se na tradice v hlavních spolcích i tradice přesahující rámec spolků (například Březové lístky).

#kroj #satek #symbol #pribeh #oceneni #ohen #TajnyVylet #pocta
#VznikTradic #ZiveTradice #lide

Propojení akcí napříč rokem
aby akce měly logiku v provázanosti
Celoroční činnost

Podíváme se na to, co celoroční činnost obnáší, jaké jsou její možnosti a co vše se dá naplánovat. Prostor bude také na sdílení, jak řešíte celoroční činnost vy. Zjistíš, jaké přináší výhody a nevýhody, jak vše dát do společného hezkého kabátku. Najdeme rozdíly oproti jednorázovým akcím a dotkneme se okrajově i tématu celoročních her jako motivujícímu prvku pro následnou výchovně-vzdělávací činnost.

#SoustavnaCinnost #PlanRoku

Sebepotvrzení
aby bylo jasné, že nic není ihned
Setkání s hrdin(k)ou

Cílem bloku je získat sebevědomí a rozhodnout se pro osobní angažovanost ve svém oddíle či jiné činnosti, kterou děláš či chceš dělat. Budeš stát před volbou jít přes překážky. Ukážeme ti příběhy lidí, kteří na poli volnočasové pedagogiky dokázali mnohé a zároveň zjistíš, že začátky každého byly podobné. Každý může rozvinout svůj potenciál. Pak už je to o píli, trpělivosti a špetce štěstí.

#motivace #borec #borka

Protože prodáváme službu
ale dobrou, za kterou se nestydíme
Propagace

Cílem je získat povědomí o tom, proč je propagace důležitá, seznámit se se základními principy propagace, znát pojem cílová skupina, mít ujasněno, jaká forma propagace je pro tvoji akci, oddíl, tábor nebo třeba klub nejvhodnější. Zároveň mít přehled o tom, jak se propaguje tvůj oddíl na webu a na sociálních sítích a zjistit zda máte údaje správně. Dále si vyzkoušíš vytvořit jednoduchou propagační výzvu pro danou cílovou skupinu.

#MichalTucny #socky #PerToTam #promo #KurzZapalovac #feed #LoveBrand #best #emoce #cool

Jedinečné a osobní
přístup k činnosti, kterou vykonáváš,
je o Tobě
Moje vize

Co bude po Zapalovači? Jak naložíš s tím, co ses naučil? Je něco, co bys chtěl oddíle změnit, vylepšit, posunout kupředu? V čem tě kurz proměnil? Co sis uvědomil? Co chceš dokázat? Jakou cestou se dál vydáš? Na tyto a mnohé další otázky budeš hledat odpovědi. Tentokrát to bude jen na Tobě.

#zamysleni #moudrost #stvrzeni #KruhSeUzavira

Před rozloučením
slavnostní závěr, slzy ukápnou
Ukončení

Slavnostní zakončení kurzu. Více neprozradíme - kouzlo zažitého zůstane jen tehdy, pakliže ho prožiješ.

#tajemno #intimita #slzciky #gratulace

#SeemsLegit

Komunita absolventů Popcorn

#DikyInspiraciMuzeTvojeAkceVyPUKnout

„Kdo chce zapalovat, musí sám hořet,“ pravil zhruba před tisíci šest seti lety Aurelius Augustinus, známý též jako svatý Augustin.

Motto kurzu Zapalovač, který je určen pro začínající a budoucí vedoucí, zní totožně. Jeho hluboký přesah tkví v osobní motivaci jednotlivců k šíření nejen poznání se zásadní podmínkou – totiž zanícenosti, horlivosti či snad vášnivosti pro VĚC.

Popcorn se snaží navázat na tradici a ducha kurzu s možností otevřít se pozorné a chtivé veřejnosti se zachováním intimity, která během jednotlivých kurzů podporuje jejich dynamiku.

Kdo chce, aby něco vyPUKlo, musí prve sesbírat zrno. Pak je nutné vyčistit ho od plev a konečně bystře sledovat, kdy nastává moment PUKnutí. Na závěr už jen dochutit tak, aby chutnalo všem.

Jedná se svým způsobem o nástavbu kurzu Zapalovač s přesahem do veřejnosti. Smyslem akce je nabízet absolventům Zapalovače důvěrný prostor, ve kterém je možné nadále se rozvíjet na pedagogickém poli a zároveň šířit zajímavá témata i mimo komunitu Zapalovače.

Ve své podstatě shledáváme dvě roviny. První je udržení rozrůstající se samoučící komunity absolventů kurzu Zapalovač společně tráveným časem a získáváním nových zážitků. Obohacování sebe navzájem zajímavými tématy pro sebe samotné.

V druhé rovině jde o vytvoření platformy pro sdílení zajímavých poznatků z oblasti neformální výchovy či pedagogiky obecně v konferenčním stylu. Díky otevření se veřejnosti jsou témata multižánrová a tříbí se. Tedy v konečném výsledku Popcorn nabídne jen to nejlepší.

Díky Popcornu účastníci získávají inspiraci či konkrétně zpracovaná témata, která mohou přenést, či poupravit na míru svému kolektivu, kde je aplikují.

Zápisy a fotky z různých akcí najdeš přehledně na webu Popcornu.

Určitě se můžeš podívat i na Instagramový profil.