Na počátku bylo zrno

„Kdo chce zapalovat, musí sám hořet,“ pravil zhruba před tisíci šest seti lety Aurelius Augustinus, známý též jako svatý Augustin.

Motto kurzu Zapalovač, který je určen pro začínající a budoucí vedoucí, zní totožně. Jeho hluboký přesah tkví v osobní motivaci jednotlivců k šíření nejen poznání se zásadní podmínkou – totiž zanícenosti, horlivosti či snad vášnivosti pro VĚC.

Popcorn se snaží navázat na tradici a ducha kurzu s možností otevřít se pozorné a chtivé veřejnosti se zachováním intimity, která během jednotlivých kurzů podporuje jejich dynamiku.

Kdo chce, aby něco vyPUKlo, musí prve sesbírat zrno. Pak je nutné vyčistit ho od plev a konečně bystře sledovat, kdy nastává moment PUKnutí. Na závěr už jen dochutit tak, aby chutnalo všem.

Důležité odkazy