Pořadatel

Kontakt

Ročník PUKání 2025 pořádá absolvent kurzu Zapalovač (popcorňák) Václav.

Jaký je rozdíl mezi Popcornem a PUKáním

Popcorn je platforma, která vznikla z poptávky absolventů kurzu Zapalovač po vzájemném setkávání a dalším pokračování v podobě výměny zkušeností a vzdělávání se nejen v oddílových věcech. PUKání je největší každoročně pořádanou akcí v rámci komunity Popcorn.

Vzhledem k tomu, že absolventi nejsou po roce na úrovni začínajících vedoucích, není možné jim umožnit opakování kurzu. Zároveň lektoři přemýšleli, jak naložit s touto situací, kdy sami cítili, že Zapalovač „dvojka“ by nebyla od věci.

Nakonec vznikla myšlenka uspořádat PUKání jakožto komunitní a zároveň otevřenou akci pro lidi se zájmem o pedagogickou činnost v neformálním vzdělávání. Formát polouzavřené akce PUKání byl stanoven jako experimentální a zároveň je předpoklad jeho vývoje vzhledem k předávání zodpovědnosti za akce samoučící se komunitě zapálených.

Kontakt
Předávání zrna