Co je Popcorn

Filosofie Popcornu (proč existuje komunita absolventů)

„Kdo chce zapalovat, musí sám hořet,“ pravil zhruba před tisíci šest seti lety Aurelius Augustinus, známý též jako svatý Augustin.

Motto kurzu Zapalovač, který je určen pro začínající a budoucí vedoucí, zní totožně. Jeho hluboký přesah tkví v osobní motivaci jednotlivců k šíření nejen poznání se zásadní podmínkou – totiž zanícenosti, horlivosti či snad vášnivosti pro VĚC.

Popcorn se snaží navázat na tradici a ducha kurzu s možností otevřít se pozorné a chtivé veřejnosti se zachováním intimity, která během jednotlivých kurzů podporuje jejich dynamiku.

Kdo chce, aby něco vyPUKlo, musí prve sesbírat zrno. Pak je nutné vyčistit ho od plev a konečně bystře sledovat, kdy nastává moment PUKnutí. Na závěr už jen dochutit tak, aby chutnalo všem.

Co je to Popcorn

Jedná se svým způsobem o nástavbu kurzu Zapalovač s přesahem do veřejnosti. Smyslem akce je nabízet absolventům Zapalovače důvěrný prostor, ve kterém je možné nadále se rozvíjet na pedagogickém poli a zároveň šířit zajímavá témata i mimo komunitu Zapalovače.

Ve své podstatě shledáváme dvě roviny. První je udržení rozrůstající se samoučící komunity absolventů kurzu Zapalovač společně tráveným časem a získáváním nových zážitků. Obohacování sebe navzájem zajímavými tématy pro sebe samotné.

V druhé rovině jde o vytvoření platformy pro sdílení zajímavých poznatků z oblasti neformální výchovy či pedagogiky obecně v konferenčním stylu. Díky otevření se veřejnosti jsou témata multižánrová a tříbí se. Tedy v konečném výsledku Popcorn nabídne jen to nejlepší. Díky Popcornu účastníci získávají inspiraci či konkrétně zpracovaná témata, která mohou přenést, či poupravit na míru svému kolektivu, kde je aplikují.

#dikyinspiracimuzetvojeakcevyPUKnout