Soudruhu, nezlob se

Ultimátní epické turnaje ve skvělé hře od Ivana Mládka.

Rekord v délce hraní
0 hodiny

Pokud někdo neumí zlomky, tak se jedná o 9 hodin a 45 minut.

Popcorn úprava pravidel (není pro sraby)

 1. Žádné výkupné z vězení, prověrek apod.
 2. Kdo jde do vězení či do blázince, ztrácí veškeré oběživo → dává jej do banku a ztrácí zvýhodňující karty
 3. Kdo je vyhozen jinou figurkou, odevzdá prve 100.000 Kčs vyhazujícímu a zbytek oběživa dá do banky. Poté jde na pole start. Nikoli na jiná pole blíže k „BRD“.
 4. Bankovky nalezené v koši osobou, která podobá se Stalinovi, dvojnásobí se.
 5. Na konci je nutné hodit přesně tolik, kolik polí zbývá do pole „mina“ + 1. Jinak se figurka pohybuje po dosáhnutí pole „mina“ ve směru opačném.
 6. Dohrává se do konce hry posledního hráče. Ti, kteří již vyhráli, či zemřeli, solidárně zůstávají s ostatními do konce hry a ochotně přebírají roli bankéře.
 7. Hru nelze dobrovolně opustit či zkrátit ni v případě fyzického jakožto i psychického vyčerpání.
 8. Kdo hodí 4x po sobě v jednom hodu šestku, může se rozhodnout pro sebetrýzeň a jít do vězení bez ponechání si hotovosti. Druhá možnost neexistuje.
 9. Kdo zdržuje kostku, je lempl. Neobhajuj své chyby a házej. Pravidlo s politováním není platné pro bankéře. Kdo takto pojmenuje a urazí tak bankéře, věnuje mu s úsměvem veškeré své oběživo.
 10. Když můžeš vyhazovat, tak musíš.
 11. Propustka z vězení znamená, že jde člověk na start, ztrácí všechno oběživo jakož i zvýhodňující kartičky. Nemusí však ve vězení házet čísla 1 či 6 k vykoupení se.
 12. I to, co není psáno, může býti dáno. Leč vždy pouze k tvému neprospěchu.
 13. První, který vyhraje, vrací se do hry na pozici start. Též se stává bankéřem.
 14. Pokud máš jinou možnost než se zabít, musíš ji využít.
 15. Kdo není u stolu, stojí. Lze vyhodit.
 16. Řemeslníkům je záhodno ponechati k úplatě dýško 50 Kčs. Je to nutné. Popelářství je řemeslo.
 17. Nebyl-li někdo hoden získati prověrku stranickou, ztrácí veškeré své oběživo, kteréžto připadne poté banku a dotyčný jde na start.
 18. Bankéře adorovati budeš, ni výtky nepodáš.
 19. Též Ivana Mládka and tchyni adorovati budeš za vytvoření tohoto skvostu lidulibého.