Předávání zrna

Samoučící se komunita

Vycházíme z předpokladu, že na Zapalovači absolventi nekončí svou dráhu neustálého zdokonalování se v činnostech, které dělají ve svých koelktivech. Průběžné vzdělávání v podporující se komunitě a zároveň té, která tvoří síť mezi vícero kolektivy, ba i hlavními spolky, má obrovský potenciál k dosahování vytyčených cílů, které v průběhu času vznikají. Více se o samoučících komunitách lze dočíst ve srozumitelné podobě zde.

Předám zrno, abys ho očistil od plev, nechal PUKnout a dochutil

Konkrétní podoba samoučící se komunity v případě Popcornu má stěžejní body v otevřenosti se možnosti získat informace či inspiraci mimo kruhy absolventů (externí řečníci) a zároveň v aktivním vylepšováním vzdělávacího programu Popcorn tím, že je pořadatelství předáváno mezi jednotlivými účastníky. V případě, kdy dochází k předávání, vloží pořadatel do jednorázové akce více energie a přidá neotřelé prvky se znatelnější lehkostí, než když se zacyklí v opakovaném pořádání akce v totožném formátu a s naprosto stejnými prvky.

Předávání zrna 2021