Co je to Popcorn?

Jedná se svým způsobem o nástavbu kurzu Zapalovač s přesahem do veřejnosti. Smyslem akce je nabízet absolventům Zapalovače důvěrný prostor, ve kterém je možné nadále se rozvíjet na pedagogickém poli a zároveň šířit zajímavá témata i mimo komunitu Zapalovače.

Ve své podstatě shledáváme dvě roviny. První je udržení rozrůstající se samoučící komunity absolventů kurzu Zapalovač společně tráveným časem a získáváním nových zážitků. Obohacování sebe navzájem zajímavými tématy pro sebe samotné.

V druhé rovině jde o vytvoření platformy pro sdílení zajímavých poznatků z oblasti neformální výchovy či pedagogiky obecně v konferenčním stylu. Díky otevření se veřejnosti jsou témata multižánrová a tříbí se. Tedy v konečném výsledku Popcorn nabídne jen to nejlepší.

Díky Popcornu účastníci získávají inspiraci či konkrétně zpracovaná témata, která mohou přenést, či poupravit na míru svému kolektivu, kde je aplikují.

A v neposlední řadě jde o to se pobavit a uspořádat spoustu zajímavých a neotřelých akcí s dobrou společností lidí. Co vše pořádáme naleznete ZDE.

#dikyinspiracimuzetvojeakcevyPUKnout