Ve stopách Rychlých šípů

Příběhy klubů Mladého hlasatele a Vpředu. Autor zde předkládá výsledky přes deset let trvajícího pátrání po pamětnících těchto klubů, sbíral dobové snímky, pročítal staré kroniky. Nejdříve vycházelo na pokračování v časopise Bobří stopa. Kniha je výrazně doplněna o obrazovou dokumentaci, která se do časopisu nevešla, doplněn je podrobný úvodník o historii klubů při časopisech Mladý hlasatel a Vpřed.

Tak tomu bylo

Autoři knihy Matěj a Ondřej Turkovi získali a sestavili podklady ke knize, která popisuje desítky let trvající historii tábořiště Zátoka Pláňat na břehu Sedlického potoka poblíž obce Keblov. Během té doby potok zmizel pod hladinou Němčické přehrady, která byla postavena v rámci vodního díla Želivka. Stavěly se stany, budovaly sruby, sekala louka, hloubila studna, vztyčovaly stožáry, rostl les v okolí a teď zase kvůli …

Procházky po zemi, Earthwalks

Procházky po zemi jsou participativním způsobem sdílení přírody – smyslové a niterné zkoumání místa bez jmen a čísel, označování a kvízů, které často charakterizují tradiční procházku přírodou. Vůdci procházek po zemi nemusí vědět mnoho o přírodě; musí si jen užívat sdílení toho, co bylo objeveno. Pozemní procházky jsou zábavné, ale ne lehkovážné. Jsou vážnou výchovnou a interpretační reakcí na naši rostoucí separaci od přírodních systémů a komunit této planety. Environmentální …

Příručka instruktora zážitkových akcí

Postupně představíme publikace, které považují lektoři kurzu Zapalovač za takové, ze kterých lze čerpat inspiraci pro vlastní činnost, nebo které jsou k pedagogickému a spolkově/oddílově organizačnímu zamyšlení. Začneme – jak jinak – než naším oblíbeným Ráďou Pelánkem. Každému začínajícímu instruktorovi toto vřele doporučujeme. Kniha nabízí řadu explicitně ukázaných situací, ve kterých se každý pozná. Občas je to k zasmání, občas k pláči. S jistotou ale můžeme …

Dějiny trampingu

Přehled dějin československého trampingu od vzniku do roku 1940. Osady, členové, činnost sportovní i kulturní, trampské písně, tiskoviny, trampské zásady. Mimo jednotlivých členů a osad (což je spíše pro badatele, pamětníky a fajnšmekry) je však v publikaci několikastránkový úvod, který popisuje okolnosti vzniku jednotlivých období trampingu. Víte třeba kdo to byli divocí skauti a proč je tak označujeme?

Český rok od jara do zimy

Víte, jakou roli hrálo jmelí v životě starých Keltů? Co je to paškál? Co se dělá o družebné neděli? Kdy a proč se slavily svátky bláznů? Proč je Zelený čtvrtek zelený? Na tyto a další otázky přináší odpovědi výpravná kniha Český rok od jara do zimy, unikátní průvodce, který nás zavede ke kořenům lidových tradic, přiblíží nám smysl rituálů a význam zvyků v životě lidí a vysvětlí, jak mnohé pohanské slavnosti splynuly …